Logo
tbbina300x345


Özyol Holding; Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulu, ilgili mevzuat gereği BDDK denetim ve gözetimi altında faaliyet gösteren bir Finansal Holding'dir. Hakim hissedarı olduğu Turkish Bank ve iştirakleri ile Turkish Bank Grubu'nun yatırım holdingi hüviyetindedir. (Bkz.) Turkishbank Group

Finansal Hizmetler dışında hiçbir faaliyetinin olmayışı Holding'i benzer finans kurumlarından ayıran en önemli özelliktir.

Turkish Bank Group
Turkish Bank Group